maandag 23 december 2013

De tijd van het licht

Er zijn verschillende feesten die rond deze tijd gevierd worden en daar heb ik me voor deze blog in verdiept. Niet te diep, maar gewoon wat informatie over de verschillende feesten die in het teken staan van licht. Want dat is toch wel het centrale thema.


Kerstmis
Kerstmis is een Christelijke feest, dat wordt gevierd op 25 en 26 december. Ik verwacht dat de meesten wel weten dat Christenen dan vieren dat ongeveer 2000 jaar geleden Jezus werd geboren. Jezus was geen gewone baby, maar was gestuurd door God om vrede en liefde aan alle mensen te schenken. Hij werd geboren in een stal en in veel huizen verschijnt dan ook, behalve een kerstboom, een kerststalletje. Ook worden er vaak kaarsjes gebrand, omdat we de liefde en vrede die Jezus bracht ook wel het licht noemen. En kaarsjes brengen licht. En natuurlijk ook gezelligheid.
Maar Kerstmis lijkt bij een ander feest vandaan te komen, namelijk Yule.

Yule
Yule is een heidens feest en wordt gevierd op 21 december. Men viert dan de terugkeer van het licht van de zon. Dit is namelijk de kortste dag van het jaar en vanaf dat moment zullen de dagen langzaam weer lengen. Vroege volkeren merkten dit al op en smeekten de natuurkrachten om de dagen weer te gaan lengen en de nachten korter te maken. Nog steeds zijn er mensen die vuren of kaarsen aansteken om het licht welkom te heten.
Yule is het overblijfsel van oude gewoonten om het einde van de winter te bespoedigen zodat de lente weer gauw zou komen om in al haar overvloedigheid voor voedsel te zorgen.

De Germanen vierden van origine het terugkeren van het licht van 25 december tot 6 januari. Omdat in het begin van de jaartelling niet duidelijk was wanneer Jezus nu precies geboren is én veel mensen het Yule-feest vierden, is de geboortedag op 25 december vastgesteld en de dag dat hij gedoopt is op 6 januari. Later is, bij een kalenderhervorming, de kortste dag vastgesteld op 21 december in plaats van op 25 december. De kerkleiders vonden het namelijk niet kunnen dat het Christelijke Kerstfeest en het heidense Yule op dezelfde dag gevierd werden.

Chanoeka
Een ander feest waar het licht centraal staat, is Chanoeka. Dit feest duurt 8 dagen en begint op de 25ste dag van de joodse maand Kislev. Chanoeka valt ieder jaar anders en dit jaar is het van 27 november tot 7 december. Vaak valt het ook later in december en het kan dus samen vallen met het Kerst- of Yulefeest.
Maar wat wordt er nu gevierd tijdens dit Joodse feest?
Tijdens de Syrische overheersing, die duurde van 199 – 165 v.Chr., verbood de koning van Syrië alles wat niet paste in de Griekse cultuur. Hierdoor mochten Joden voor hen belangrijke handelingen en vieringen niet uitvoeren. In 165 v.Chr. werden de Syriërs verslagen door een Joodse priesterfamilie en de tempel in Jeruzalem kon opnieuw worden ingewijd. Om de menora (de zevenarmige tempelkandelaar) te ontsteken, was koosjere olijfolie nodig. Er was echter slechts één kruikje beschikbaar en daar zou de menora maar één dag op kunnen branden. Het maken van nieuwe koosjere olijfolie duurde acht dagen en het wonder gebeurde dat de menora acht dagen bleef branden.
Als herinnering aan dit wonder wordt zowel thuis als in de synagoge acht dagen lang een volgend lichtje van de chanoekia (een negenarmige kandelaar) aangestoken.

Voor mij is deze tijd een tijd voor rust en genieten van de stilte. De natuur is in ruste en de kleuren buiten zijn vaak verstild. Buiten een wandeling maken is heerlijk (als het droog is en nog fijner als de zon schijnt!), maar het is ook heerlijk om binnen te zijn. Zowel binnen in huis, lekker lezend of fröbelend, als binnen in mezelf. Zodat de rust en het overzicht van de natuur ook in mijzelf door kan dringen.
Langzaam zal de natuur weer gaan ontwaken. Het duurt nog even voordat dit echt zichtbaar wordt, maar de belofte alleen al laat mij de winter doorkomen.

Geniet van deze tijd!
Liefs, Esther


Bronnen:
-          www.hoedoe.nl
-          www.kunst-en-cultuur/infonu.nl
-          Heksen bestaan! Hekserij, van hobby tot levensweg, Melkor
-          Wicca handboek, gids voor de individuele beoefenaar, Scott Cunningham

maandag 16 december 2013

De spiraal der stenen


Door een vriendinnengroep kwam ik op het idee om met behulp van een stenenspiraal terug te kijken naar het afgelopen jaar. Een leuk idee voor Oudejaarsavond.

Hoe werkt het?
Je neemt dertien stenen en gaat rustig aan tafel zitten. Met deze stenen ga je een spiraalvorm leggen, van buiten naar binnen. Dit doe je steen voor steen. Bij iedere steen kijk je rustig naar de steen, je voelt eventueel hoe zwaar hij is en bedenkt welke herinnering je hebt aan het afgelopen jaar. Dit kunnen uiteraard verdrietige herinneringen zijn of het terugdenken aan een moeilijke periode. Maar het kan ook een heel leuke, gezellige, grappige gebeurtenis zijn geweest. Het maakt niet uit wat er in je opkomt. Dat wat als eerste naar boven komt, is goed.

Het is leuk om deze herinneringen voor jezelf op te schrijven.
Dit doe je dus bij iedere steen, tenminste bij de eerste twaalf stenen.

De middelste steen is een soort rustmoment, om tot bezinning te komen. Bij deze steen (het is leuk om hier net even een andere steen voor te pakken – een grotere, mooiere en/of een edelsteen) bedenk je wat je van je ervaringen hebt geleerd en wat je van deze leermomenten mee zou willen nemen naar het komende jaar. Behalve vooruit kijken is het ook een moment om even stil te staan bij het voorbije jaar en misschien bewust een bepaalde periode af te sluiten.

Vervolgens kan je ook weer één voor één de stenenspiraal naar buiten volgen en hierbij doelen formuleren voor het komende jaar. Nu zijn twaalf doelen best wel veel, tenminste als je grootse doelen opstelt. Houd het haalbaar; kleine doelen zijn ook leuk, misschien nog wel leuker.
 
Ikzelf heb de spiraal twee keer gelegd. Eén keer alleen en – omdat ik het mij zo waardevol leek – nog een keer met het hele gezin. Beide keren vond ik het heerlijk om te doen.
De eerste keer was ik – uiteraard – bezig met mijn eigen herinneringen en ik vond het fijn om even terug te kijken. Het voelde als een pas op de plaats om daarna weer verder te gaan. En verder gaan begon met het maken van nieuwe doelen.
De dag erna hebben we met het hele gezin aan tafel gezeten. Het was zo goed dat we om de beurt uit konden spreken wat voor ons opvallend, bijzonder was in het afgelopen jaar. Goed om uit te spreken, maar ook goed om dit van elkaar te horen.
Het opstellen van doelen hebben we dit keer niet gedaan. Soms moet je niet te veel willen; de spanningsboog van kinderen is beperkt. Wie weet doen we dit volgend jaar wel.
Want één ding is zeker: dit is iets dat we graag als traditie in ere willen houden!

(Wij hebben de spiraal gelegd rondom Halloween/Samhain/Allerzielen/Heksennieuwjaar of hoe je het wilt noemen. Omdat we het fijn vinden om in de tijd dat we meer binnen zijn ook zelf even naar binnen – in onszelf - te treden. Maar natuurlijk kun je het ook op Oudejaarsavond doen.
Als gezin hebben wij dertien stenen gebruikt, waardoor we twee stenen per persoon hadden en toen nog een paar over, voor “extra” herinneringen. Je kan er ook voor kiezen om meer stenen – of voorwerpen – te gebruiken.)

Groetjes, Esther

maandag 9 december 2013

Yin Yang - uitleg voor kinderen


Vorige week plaatste ik mijn blog over het Yin Yang symbool. Maar het lijkt mij voor kinderen ook interessant; in ieder geval voor die van mij. Daarom deze week dezelfde informatie, maar dan meer geschikt voor jeugdige lezers.

Rick is tien jaar en denkt veel over dingen na, soms zelfs zonder dat hij het door heeft. Hij denkt dan vooral aan spannende dingen die gebeurd zijn of nog gaan gebeuren of situaties die hij niet zo leuk vindt. Piekeren dus.
Het advies wat je waarschijnlijk van je ouders en ook op school krijgt is om naar een volwassene te gaan als je merkt dat je piekert. Maar Rick merkt het dus zelf niet dat hij dit doet. Ik, als moeder, merk het soms pas als hij weer vaak klaagt over buikpijn of hoofdpijn. Soms kan ik ook aan zijn gezicht zien dat hij niet lekker in zijn vel zit.
Ricks vader bedacht toen om een ketting aan Rick te geven met het Yin Yang symbool er aan. Deze hanger zou Rick dan helpen meer in balans te komen. Dus niet meer vooral de negatieve dingen te zien, maar ook van de leuke dingen kunnen genieten.
Een goed idee, maar waar komt dit symbool eigenlijk vandaan en wat betekent het?

 
De oorsprong
Het Yin Yang symbool komt uit China en de woorden Yin en Yang worden voor het eerst genoemd in een oud Chinees boek. Dit boek heet de I Tjing en is ongeveer 1000 jaar voor Christus geschreven.
Fu Hsi heet de schrijver van het boek en hij vertelt in het boek dat alles wat bestaat ontstaan is uit één bron van energie. Dit noemen ze de universele energie en het wordt ook wel Tao of Chi genoemd. Deze energie is dus het begin van alles. Alles om je heen (jijzelf, de natuur, de spullen om je heen, maar ook de sterren en de hele aarde) is ontstaan uit deze energie en deze universele energie zit ook ín alles om je heen.

Die Chi kan zich op twee manieren laten zien en die twee manieren noemen we Yin en Yang. Alles dat bestaat heeft dus de universele energie in zich en dit betekent dat alles dat bestaat zowel Yin als Yang in zich heeft. Niets is alleen maar Yin of alleen maar Yang.
Yin en Yang zijn elkaars tegenpool, maar ze vullen elkaar ook aan, ze helpen elkaar en kunnen niet zonder elkaar. Door deze samenwerking ontstaat er een natuurlijke stroom, zoals de wisseling van de seizoenen (lente, zomer, herfst, winter) en het afwisselen van dag en nacht.

De betekenis
Dus alles is ontstaan uit de universele energie en alles dat bestaat heeft Yin en Yang in zich. In de wereld om je heen zie je die tegenstellingen: donker en licht, koud en warm, onder en boven.
Normaal zijn Yin en Yang in evenwicht en hierdoor is er ook evenwicht in onszelf en de wereld om ons heen. Wij zijn ook gezond en voelen ons fijn als Yin en Yang in balans zijn.

In het Yin Yang symbool houden wit en zwart elkaar in evenwicht. Beide helften zijn even groot, bovendien zit er een stukje Yin in Yang en een stukje Yang in Yin. Daarom is dit symbool ook het teken van balans, dat op de hele wereld wordt erkend. Het symbool is zo krachtig en de vorm zo duidelijk dat het hart de betekenis zonder verdere vragen begrijpt.

Yin is een energie die als negatief wordt gezien en die ook hoort bij donker, nacht, kou en dat soort dingen. Yang is een positieve energie en hoort bij licht, dag en warmte. Kijk maar in de tabel hieronder.
Als we iets negatief noemen, denken we dat het slecht en dus niet goed is. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. De negatieve energie van Yin en de positieve energie van Yang zijn gewoon twee dingen die bij elkaar horen. De ene krijgt betekenis door de ander. Zonder licht weet je niet wat donker is. En als je het in de zomer warm hebt, ben je heel blij met een koude plons in het zwembad. Terwijl je in de winter juist blij bent als je je binnen kan opwarmen na het spelen in de koude sneeuw.

In de tabel hieronder staan nog veel meer dingen die je kan verdelen onder Yin en Yang.

Yin
Yang
Vrouwelijk 
Mannelijk
Zwart
Wit
Donker
Licht
Koud
Warmte
Haat
Liefde
Maan
Zon
Passief
Actief
Water
Vuur
Onder
Boven
Voelen
Zien
Intuïtie
Ratio
Doen
Denken
Dood
Leven
Stilstaan/rust           
Bewegen/actie
Negatief
Positief
Binnen
Buiten
Inademen
Uitademen
Zwaar
Licht
Sluiten
Openen
Ontvangen
Scheppen
Hard
Zacht
Aarde
Lucht/hemel
Noord
Zuid
Even
Oneven
Gebroken lijn
Doorlopende lijn

 

Rick en zijn ketting
Rick draagt zijn ketting graag. Alleen als hij gaat douchen, doet hij ‘m af. Hij vergeet ‘m dan wel eens weer om te doen. Maar als dit een paar dagen duurt dan merk ik dat hij ‘m mist.
De ketting past dan ook bij hem en hoort al echt bij hem. Rick is stoer, maar dus ook gevoelig en de ketting met het symbool ook. De ketting met het Yin Yang symbool is een goed idee geweest.

Voor dit stuk heb ik de volgende bronnen gebruikt:
-          www.relax-u.nl
-          www.reflextherapie.nl/yingyang.htm
-          www.encyclo.nl
-          www.menselijk-lichaam.com
-          www.tekensvanleven.nl
-          www.femna.nl

Groetjes, Esther

maandag 2 december 2013

Yin Yang - wat betekent het eigenlijk?


Onze zoon Rick van tien jaar is een piekeraartje. Dat herken ik wel van mezelf.
Het vervelende is dat zijn negatieve gedachten zich uiten in hoofdpijn en buikklachten. En als je dan aan hem vraagt wat hem dwars zit, dan kan hij daar vaak echt geen zinnig antwoord op geven.
Door een ingeving van mijn man draagt Rick sinds de herfstvakantie een ketting met daaraan het Yin Yang teken. De gedachte van mijn man hierachter is dat alles in het leven, dus ook je gedachten, twee kanten heeft. Zolang dit in evenwicht is, is er niets aan de hand. Maar als het uit balans is – en meestal gebeurt dat als een persoon teveel naar de dingen kijkt die niet goed gaan of moeilijk zijn – dan voel je je niet goed.

Goed bedacht en ik stond achter het idee, dus daarom ben ik naar Alkmaar gefietst op zoek naar een hanger. En eerlijk is eerlijk: de hanger staat Rick goed en het lijkt hem te helpen.
Voor mij was het de aanleiding om meer te willen weten.
Waar komt het symbool vandaan en waar het staat het precies voor?

 

De oorsprong
Het Yin Yang symbool kent zijn oorsprong in China en het principe van dit symbool wordt voor het eerst genoemd in de I Tjing. Dit boek is ongeveer 1000 voor Christus geschreven door Fu Hsi en hierin vertelt hij over de verschillende niveaus en stadia van energie. Het idee hierachter is dat alles dat kan bestaan is ontstaan uit één universele bron van energie. Deze bron wordt Tao genoemd en is dus het begin van alles dat bestaat. Dus ook van het universum zelf, de sterren, de planeten, de aarde, de natuur, de mens, enzovoorts.
Die universele energie manifesteert zich op twee manieren: Yin en Yang. De ene is niet beter dan de ander. Ze zijn alleen tegengesteld aan elkaar. Alles dat bestaat omvat zowel Yin als Yang; niets is alleen maar Yin of alleen maar Yang. Yin en Yang kunnen ook niet verdwijnen of ontbreken. Het is de mens die er voor zorgt dat de balans verstoord raakt.

Ook in een ander boek over de Tao staat belangrijke informatie over Yin en Yang. Dit is de Tao Te Tjing, geschreven door Lao Tze. Dit boek vertelt dat Yin en Yang elkaar aanvullen, elkaar aantrekken, elkaar versterken en niet zonder elkaar kunnen bestaan. Juist door deze continue beweging en interactie ontstaat een natuurlijke stroom, zoals de wisseling van de seizoenen, de dag en de nacht. Niets is blijvend, alles is in ontwikkeling en in beweging.

De betekenis
De Tao zegt dus dat alles is ontstaan uit één universele bron van energie en dat deze energie, de chi, zich manifesteert op twee manieren, Yin en Yang. Dit geloof zie je terug in de overtuiging dat voor al onze ervaringen in het leven tegenstellingen bestaan, zoals donker en licht, koud en heet. Deze tegengestelde krachten (yin en yang) vullen elkaar aan en vullen elkaar op. Hierdoor ontstaat er een balans tussen de mens en de wereld rondom die mens. Wij zijn gezond als de krachten in balans zijn.
In het Yin Yang symbool houden wit en zwart elkaar in evenwicht. Beide helften zijn even groot, bovendien zit er een stukje Yin in Yang en een stukje Yang in Yin. Daarom is dit symbool ook het teken van balans, dat op de hele wereld wordt erkend. Het symbool is zo krachtig en de vormgeving zo duidelijk dat het hart de betekenis zonder verdere vragen begrijpt. (Hierbij dus de bevestiging van onze denkwijze voor het gebruik van het symbool bij Rick.)
 
Yin is een negatieve energie die toegeschreven wordt aan de aarde, de maan, duisternis, vochtigheid en vrouwelijke zaken. Yang is een positieve energie en wordt toegeschreven aan de hemel, de zon, daglicht, droogte en mannelijke zaken.
Negatief is iets wat wij, Westerse mensen, vaak bestempelen als slecht, niet goed, ‘negatief’. Maar negativiteit en positiviteit zijn gewoon twee kanten van dezelfde medaille. Het ene is niet minder dan de ander. En de ene krijgt pas betekenis door de ander. Zonder licht weet je niet wat donker is.

Er zijn nog veel meer associaties met Yin en Yang, welke ik heb verwerkt in onderstaande tabel:

Yin
Yang
Vrouwelijk 
Mannelijk
Zwart
Wit
Donker
Licht
Koud
Warmte
Haat
Liefde
Maan
Zon
Passief
Actief
Water
Vuur
Onder
Boven
Voelen
Zien
Intuïtie
Ratio
Doen
Denken
Dood
Leven
Stilstaan/rust           
Bewegen/actie
Negatief
Positief
Binnen
Buiten
Inademen
Uitademen
Zwaar
Licht
Sluiten
Openen
Ontvangen
Scheppen
Hard
Zacht
Aarde
Lucht/hemel
Noord
Zuid
Even
Oneven
Gebroken lijn
Doorlopende lijn
 

Onze ervaring
Rick heeft de eerste week zijn ketting trouw iedere dag gedragen. Alleen bij het douchen en de gym gaat hij af -  en bij de gym nog liever niet. Op een gegeven moment is hij na het douchen vergeten om de ketting om te doen en de dagen erna kwam het er niet van. Het is dus niet zo dat hij niet meer zonder wil of kan, want dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Maar na een paar dagen merkte ik wel dat hij weer wat bedrukter werd. Hij klaagde nergens over, maar het voelde aan alsof hij ieder ogenblik de handdoek in de ring kon gooien. Dus de volgende ochtend heb ik zijn ketting mee naar beneden genomen en bij het ontbijt – zonder er veel aandacht aan te geven – weer omgedaan.

Sindsdien heeft hij de ketting eigenlijk steeds om, alleen met douchen gaat hij af – en dan blijft hij nog wel eens een paar dagen in de badkamer liggen. Maar de ketting hoort nu al gewoon bij Rick; hij is stoer en gevoelig tegelijk.
 
Voor dit stuk heb ik diverse bronnen geraadpleegd:
-          www.relax-u.nl
-          www.reflextherapie.nl/yingyang.htm
-          www.encyclo.nl
-          www.menselijk-lichaam.com
-          www.tekensvanleven.nl
-          www.femna.nl

Groetjes, Esther

maandag 25 november 2013

De Ecowasbal - een jaar later

Iets meer dan een jaar geleden heb ik geschreven over mijn ervaring met de Ecowasbal.
Op verzoek van Ingrid (in haar reactie op die blog) wil ik nu kijken hoe ik een jaar later tegen de Ecowasbal aankijk.


Zoals ik toen al schreef, had ik nog een aardig voorraadje wasmiddel in huis en deze wilde ik eerst opmaken, voordat ik volledig de wasbal zou gaan gebruiken. Het laatste half jaar – misschien langer – heb ik echter volledig met de Ecowasbal gewassen.
En ik ben daar positief over.

Bij de basisschool van de kinderen ligt een zogenaamd natuurlijk schoolplein, dus met liggende boomstammen, heuveltjes van aarde, doorkruiptunnels. Lekker natuurlijk, heel leuk om te spelen, maar ook heel leuk om je kleding vies te maken!
Maar het moet gezegd, de vieze knieën waar vooral de jongens regelmatig mee thuis komen, gaan er uit in de was. Heel vieze broeken week ik nog wel eens voor met Oxi, maar dat deed ik voorheen ook al.
Nu heb ik geen fototoestel paraat in de badkamer, dus ik heb geen ‘voor’ en ‘na’ foto. Eén keer heb ik dat wel gedaan, speciaal om een foto met jullie te kunnen delen, maar net díe vlek ging er uiteraard niet uit.

Wat ik wel mis bij de Ecowasbal is het geurtje aan je was. Dus nu gebruik ik wasverzachter bij iedere wasbeurt. Zeker als handdoeken een tijdje blijven liggen in de kast (omdat we steeds de bovenste pakken), dan gaan ze wat muf ruiken. Bovendien ruikt het zo lekker als er was te drogen hangt en van de wasbal komt dus geen geur af. Maar als dat het enige nadeel is . . .

Ik blijf lekker wassen met de wasbal en koop af en toe een fles wasverzachter. Maar de wasmiddelen mogen voor mij in de winkel blijven.

Groetjes, Esther

zondag 17 november 2013

Sinterklaas is in het land

Afgelopen maandag was het Sint Maarten en die avond begonnen ook de dagelijkse uitzendingen van het Sinterklaasjournaal. Dit blijft voor de kinderen een geweldig programma, waar ze spontaan sneller voor afwassen.
En tevens is zo'n eerste uitzending de aftrap voor de Sinterklaastijd.

Woensdagmiddag is de doos met Sint-versieringen naar beneden gehaald. Ieder jaar bewaar ik de leukste Sint-knutsels en die gaan samen met de pietenpakken, Sint-films, Sint-boeken en Sint-CD's in een bananendoos. Het moet dus wel in de doos passen, want ik wil ook niet alles bewaren.Bob en Rick hadden zelf bedacht om die middag pepernoten te gaan maken. Het deeg hebben we samen gemaakt, maar het rollen van de pepernoten kunnen ze heel goed zelf.
Ayla mocht van haar broers niet meehelpen; het was echt iets wat ze samen wilden doen. Niets mis mee, dan maken wij toch gewoon taai-taai.En dan is dit het resultaat:


Tijdens het kijken van de film 'Bennie Stout' een lekker en gezond sapje met een bakje zelfgebakken lekkers. Mmmmm!
En natuurlijk het pietenpak uitproberen om te kijken welke Ayla het beste past, zodat ik een nieuwe veer kon kopen. De oude veren zijn zes jaar lang gebruikt en waren nu echt af.En dan staan de kinderen er tijdens de Sinterklaasintocht er zo bij:

Fijne Sinterklaastijd allemaal!
Groetjes, Esther